padėrti

padė̃rti intr. 1. apsiblausti, pavargti (apie akis): Padė̃rusios akys tavo nuo prigėrimo, t. y. stačios, nevalkšnios, nesumirkčio[ja] greitai, pastėrusios, pamėlynavusios, pažiorusios J. O ji – dantis sukandusi, akys sausos, padėrusios, tarytum nebylė ar medinė Žem. Ko tavo akys teip padė̃ro, ar miego nori? Skr. Par naktį nemigus, akys padė̃rsta Užv. Akys padė̃rusios, jau sergi Kl. 2. suniurti, apsiblausti: Tas vaikas toks padė̃ręs, bene tik sirgs jau Vvr.
padė̃rusiai adv.: Tas šuo eina taip padė̃rusiai, bene ans yra pasiutęs Btg.pablykšti, suliesėti: Toks jis dabar padė̃ręs Slnt. Jau ji nuo seniai tokia padė̃rus Skr.prk. sunykti, sumenkti: Miežiai mūsų visai jau padė̃ro, nebūs ko ir pjauti Pln.
3. pasišiaušti: Sustingo sparnai tavo, plunksnos padėro A1883,35. \ dėrti; padėrti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • padėrti — padė̃rti vksm. Ãkys padė̃rusios, ei̇̃k miegóti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apstirti — apstìrti intr. 1. džiūstant kiek sukietėti, apdžiūti: Kad mėšlas gauna apstỹrt, tai gerai, o šlapią art bjauru Erž. Apstỹrsta rugiai ir nebibijo šalnų Šts. Šienas apstỹro, gal vežti Šts. Kai tik keliai kiek apstỹrs, važiuosme į mišką Up. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžvirti — apžvìrti intr. padėrti, apsiblausti: Gal man apžvìro akys? Kp. žvirti; apžvirti; įžvirti; pažvirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paduorti — paduõrti intr. 1. sunykti, išblykšti, padėrti: Kol buvo jaunas, buvo gražus, o dabar jau paduõro Vb. Gal sergi, kad teip paduoraĩ Vb. Kaipgi aš išrodžiu, ar labai paduõręs? (klausia ligonis) Sl. Ko tu taip paduõręs, gal sergi? PnmR. Gal… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padyrti — padỹrti žr. padėrti: 1. Akys padỹro Brs. Akys padỹrusios, bene sergi? Brs. Akys padỹrsta dėl nemiegojimo Šts. Girtas – akys padỹrusios kaip šunie Vkš. Akys padyrusios, veidelis nubalęs ir lūpos susprogėjusios kaip nuo karščio LzP. 2. Ko tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padėrinti — padė̃rinti Vlkv caus. padėrti 1: Ko padė̃rinai akis, ar pyksti jau? Skr. Išbalęs, akis padė̃rinęs – lyg prieš smertį Skr. dėrinti; išdėrinti; padėrinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastirti — pastìrti intr. Rtr, Š; H162, N, M, L, LL319, pastỹrti K, Rtr 1. kiek sukietėti, pasidaryti nelanksčiam: Nuo tikšo ir nuo purvo kaip išdžiūsta, pastỹręs drabužis J. Nuo šalto vandenio pastìrsta koštuvis – reikis šiltu mazgot Ktk. Šašukai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastėrti — pastė̃rti intr. 1. NdŽ sustingti sušalus, išsigandus, nustebus, sutrikus: Ko tu, vaikel, pastė̃ręs, gal sergi? Ktk. Kiek čia pabuvo ant šalčio ir pastėro kaip žvirblis An. Tik pastė̃ro vyras, kai pasakė, kad žandarai vartuose Alk. ║ NdŽ menk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažiorti — pažiõrti intr. Plt padėrti, pablykšti, pabalti: Pažiorusios akys ano, kad svaita, t. y. pasruvusios krauju, stačios akys J. žiorti; pažiorti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažvirti — pažvìrti intr. padėrti, apsiblausti: Akys pažvirusios, blogai jau tokiam Prk. žvirti; apžvirti; įžvirti; pažvirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.